<mark id="11ib6"><option id="11ib6"><div id="11ib6"></div></option></mark>
 • <optgroup id="11ib6"><em id="11ib6"><pre id="11ib6"></pre></em></optgroup>
  1. <menu id="11ib6"></menu><input id="11ib6"></input>
   <span id="11ib6"><output id="11ib6"></output></span>
  2. <samp id="11ib6"><video id="11ib6"></video></samp>

   <optgroup id="11ib6"><em id="11ib6"><pre id="11ib6"></pre></em></optgroup>

   廉氏

   分布地區

   河東郡:廉姓望族居河東,秦置河東郡,治安邑,轄晉西南地區,治所今山西省夏縣北。東晉移治蒲坂(今山西永濟蒲州鎮,按即劉裕后秦時)。隋唐為蒲州河東郡。隋又分蒲坂置河東縣為治所。明并河東縣入蒲州。

   歷史來源

   「廉」源出

   一﹕據《元和姓纂》所載,相傳為古帝顓頊大廉之后,以王父之字為氏。二﹕據《元史》所載,元朝有畏吾爾人布魯海牙,擔任肅政廉防史(簡稱「廉使」)之際其子希憲適生,逐以官名為「廉」氏,稱「廉希憲」。

   得姓始祖

   大廉。廉姓的確是一個十分老資格的中國姓氏,其來源至少可以追溯到4000年以前。根據《姓纂》一書的考證。廉姓的姓源是這樣的:“顓頊孫大廉之后,以王父字為氏,趙有廉頗。”換言之,這個古老的姓氏,也是最正統的黃帝后裔。

   遷徙分布

   廉姓在大陸與臺灣均未進入前一百大姓。遠祖起源于上古時期,據元和姓纂記載,廉姓的起源非常古老,古代帝王黃帝有一個孫子叫顓頊,他又有一個孫子叫大廉,大廉的后代就以名字中的“廉”為姓。據《元史》記載,元朝時,有一個維吾爾族人布魯海牙,深得元朝皇帝的信任,官拜肅政廉訪使,不久,他的兒子降生了,他就用官名給兒子取名為“廉希憲”,從此,廉希憲的后代就都姓廉了。廉姓后來在河東郡發展成望族,世稱河東望。《姓苑》:顓頊帝孫大廉之后,以王父字為氏。《元史·廉希憲傳》:元廉希憲,其父布魯海牙拜廉訪史而希憲適生,遂以父官為氏。廉姓望居河東郡(今山西省夏縣北)。

   堂號

   廉姓的主要堂號有:“天心堂”等。

   家族名人

   廉頗:戰國時趙國將領,惠文王時,率軍大破齊兵,拜為上卿。公元前260年,秦、趙為爭奪上黨,在長平(今山西省高平北)大戰,他統率大軍,筑壁堅守,相持三年,秦軍不能取勝。后趙王中秦反間計,改用趙括為將。趙括只知紙上談兵,招致慘敗,趙軍四十萬人被俘,遭活埋。公元前251年,廉頗又率軍大破燕兵,任相邦,受封為信平君趙悼襄王時,他年事已高,悒郁不得志,憤而投奔魏國,居大梁(今河南省開封),后來又離魏赴楚,老死于楚國壽春(今安徽省壽縣)。

   姓氏文化

   我去操