<mark id="11ib6"><option id="11ib6"><div id="11ib6"></div></option></mark>
 • <optgroup id="11ib6"><em id="11ib6"><pre id="11ib6"></pre></em></optgroup>
  1. <menu id="11ib6"></menu><input id="11ib6"></input>
   <span id="11ib6"><output id="11ib6"></output></span>
  2. <samp id="11ib6"><video id="11ib6"></video></samp>

   <optgroup id="11ib6"><em id="11ib6"><pre id="11ib6"></pre></em></optgroup>

   嵇氏

   分布地區

   郡望河南郡:秦時為三川郡,西漢更名河南郡,東漢既都洛陽,為提高河南郡的地位,其長吏不稱太守而稱尹。譙郡:治所在今安徽省、河南省之間的地區。嵇氏望族居于譙郡,就是現在的安徽省亳州一帶。

   歷史來源

   「嵇」源出

   一、由稽氏而來。據《元和姓纂》所載,夏王少康封其子季杼于會稽,此后有稽氏。至漢代初年,稽氏家族遷往譙郡的嵇山定居,遂改為"嵇"氏。又《文章敘錄》載,嵇康姓奚氏,由會稽遷往譙郡铚縣,取稽字上半部為"嵇"氏。二、由鮮卑族復姓改得。據《魏書·官氏志》云,南北朝時北魏有代北復姓統嵇氏,進入中原后改為漢姓嵇氏。

   得姓始祖

   季杼。嵇姓是禹的后代。根據《元和姓纂》所記載,大約在4100年以前,夏禹死后,葬在會稽山,夏帝少康繼位后,又將庶子季杼封在會稽,主持禹的祭祀,季杼的子孫稱為會稽氏。到了西漢初年,會稽氏遷往譙郡的稽山,即現在的安徽省亳州,就以嵇山的“嵇”作為姓,稱嵇氏。另一種說法,根據《文帝敘錄》上的記載,稽康本姓奚,會稽人,由會稽遷譙郡铚縣(今安徽省宿縣西),取會稽的“稽”字上半部,去“日”加“山”為“嵇”,而稱嵇氏。二則雖稍有出入,然嵇源于稽則一。故嵇氏后裔尊季杼為嵇姓的得姓始祖。

   堂號

   河南堂:以望立堂。譙國堂:以望立堂。廣陵堂:嵇康被司馬氏所殺,臨刑這天,嵇康要來一架古琴,調好后,開始彈《廣陵散》,霎時間,刑場上一片安靜,琴曲昂揚激越,如怨如慕,如泣如訴,余音悠長,縈回低囀。彈畢,嵇康長嘆一聲:"過去袁孝尼要跟我學《廣陵散》,我總是不肯教他,從此《廣陵散》絕矣!"后人因稱廣陵堂。竹林堂:資料有待補充。宋遺堂:資料有待補充。

   家族名人

   姓氏文化

   我去操